Trang chủ » Tin tức » Đề Xuất : Mỗi Cá Nhân Chỉ Được Bán / Cho Thuê Tối Đa 5 Căn Nhà Mỗi Năm

Đề Xuất : Mỗi Cá Nhân Chỉ Được Bán / Cho Thuê Tối Đa 5 Căn Nhà Mỗi Năm

Đề Xuất : Mỗi Cá Nhân Chỉ Được Bán / Cho Thuê Tối Đa 5 Căn Nhà Mỗi Năm

Theo Khoản 3 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 thì những cá nhân kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp, nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Chính vì thế, để có thể xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, Bộ Xây dựng có đề xuất 03 phương án trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 như sau:

Phương án 01: Giao dịch theo số lượng

– Đối với nhà ở, căn hộ chung cư: Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua từ 03 đến 05 căn trong vòng 01 năm (12 tháng).

– Đối với công trình xây dựng: Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua từ 05 đến 10 công trình xây dựng hoặc 05 đến 10 phần diện tích sàn trong công trình xây dựng, trong 01 năm (12 tháng)

Phương án 02: Giao dịch theo diện tích

– Đối với đất tại khu vực đô thị: Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định có diện tích từ 1.000m2 đến 2.000m2.

– Đối với đất tại khu vực nông thôn: Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định có diện tích từ 3.000m2 đến 5.000m2.

– Đối với sàn xây dựng nhà ở, công trình hỗn hợp: Bán, cho thuê, cho thuê mua BĐS thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định có diện tích từ 1.000m2 đến 2.000m2.

– Đối với sàn xây dựng công trình không có nhà ở: Bán, cho thuê, cho thuê mua BĐS thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định có diện tích từ 3.000m2 đến 5.000m2.

Phương án 03: Giao dịch nhà ở đặc biệt

– Đầu tư xây dựng và cho thuê nhà ở: Xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 tầng trở lên với quy mô dưới 20 căn hộ để cho thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở 2023.

– Bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng được thừa kế: Cá nhân có quyền thừa kế BĐS có thể bán hoặc cho thuê mua.

– Bán, cho thuê mua nhà ở tình nghĩa, nhà ở tình thương: Cá nhân được tặng nhà ở tình nghĩa, nhà ở tình thương, nhà đại đoàn kết có thể bán hoặc cho thuê mua.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.