Trang chủ » Tin tức » Đất chưa có sổ đỏ có đem ra kinh doanh được không?

Đất chưa có sổ đỏ có đem ra kinh doanh được không?

Hiện nay, ở nhiều địa phương, nhất là vùng nông thôn, miền núi, nhiều mảnh đất của người dân chưa được cấp sổ đỏ. Vậy đối với đất loại này có được đem vào kinh doanh bất động sản được hay không?

Trao đổi với Lao Động, luật gia Nguyễn Thu Trang (Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long) cho biết, Điều 9, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:
1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
– Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;
– Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
– Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
– Trong thời hạn sử dụng đất.
Như vậy, căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì đất có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (sổ đỏ) là điều kiện tiên quyết. Đất chưa có sổ đỏ thì người dân không thể đem vào kinh doanh bất động sản. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, đối với những mảnh đất có đủ điều mà chưa được cấp sổ đỏ người dân cần hoàn thiện thủ tục để được cấp sổ.

Nguồn: laodong.vn

This entry was posted in . Bookmark the permalink.