Trang chủ » Tin tức » 3 điều người dân cần biết về đất ở đô thị

3 điều người dân cần biết về đất ở đô thị

Đất ở đô thị là một trong những loại đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Đây là loại đất có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.
Đất ở đô thị là gì?
Căn cứ theo Khoản 1 Điều 144 Luật Đất đai 2013, đất ở đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Cũng theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, đây là một trong những loại đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.
Quy định về sử dụng đất ở đô thị
Việc sử dụng đất ở đô thị được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 144 Luật Đất đai 2013, cụ thể:
– Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại.
– Nhà nước có quy hoạch sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại đô thị, có chính sách tạo điều kiện để những người sống ở đô thị có chỗ ở.
Hạn mức đất ở đô thị
Theo Khoản 4 và Khoản 5 Điều 144 Luật Đất đai 2013, hạn mức đất ở đô thị được quy định như sau:
– UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.
– Việc chuyển đất ở sang đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường đô thị.

Nguồn: Laodong.vn

This entry was posted in . Bookmark the permalink.