Trang chủ » Tin tức

Nhận Trích Lục Quyền Sử Dụng Đất

1.Nhận Trích Lục Quyền Sử Dụng Đất [ez-toc] Trích lục thửa đất Trích lục thửa đấthay trích lục bản đồ địa chính được hiểu là việc sao chép lại thông tin của một thửa đất bao gồm: kích thước, hình dáng, vị trí,… Những thông tin này giúp cơ quan Nhà nước có thể quản […]