Trang chủ » Tin tức

Nhận Tách Thửa Quyền Sử Dụng Đất

Nhận Tách Thửa Quyền Sử Dụng Đất [ez-toc] 1. Tách thửa đất là gì.( Tách thửa quyền sử dụng đất)    Tách thửa đất là quy trình phân chia quyền sử dụng đất từ người đứng tên trong sổ đỏ cho một hoặc nhiều người khác.   Theo quy định hiện hành, việc tách thửa hay […]