Trang chủ » Tin tức

Nhận Làm Thừa Kế Đất Đai Tại Cao Lãnh

Nhận Làm Thừa Kế Đất Đai Tại Cao Lãnh

Nhận Làm Thừa Kế Đất Đai Tại Cao Lãnh 1. Thừa kế quyền sử dụng đất là gì ? Căn cứ theo pháp lý của Bộ Luật Dân sự 2015 về thừa kế và Quy định của Luật Đất đai. Có thể hiểu thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của […]

Nhận chuyển mục đích tại Cao lãnh

Nhận Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Tại Cao Lãnh

Nhận Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Tại Cao Lãnh     Hiện nay, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nhất là chuyển sang đất ở rất phổ biến. Do đất đai là loại tài sản thuộc sở hữu toàn dân nhưng được Nhà nước đại điện sở hữu và quản lý nên […]

Dịch Vụ Công Chứng Tốt Nhất

Dịch Vụ Công Chứng Tốt Nhất [ez-toc] Công chứng là gì ? (Dịch Vụ Công Chứng Tốt Nhất) Công chứng là chứng nhận tính xác thực của hợp đồng được giao kết và các giấy tờ từ bản gốc được xác lập trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại và quan hệ xã […]

Nhận Trích Lục Quyền Sử Dụng Đất

1.Nhận Trích Lục Quyền Sử Dụng Đất [ez-toc] Trích lục thửa đất Trích lục thửa đấthay trích lục bản đồ địa chính được hiểu là việc sao chép lại thông tin của một thửa đất bao gồm: kích thước, hình dáng, vị trí,… Những thông tin này giúp cơ quan Nhà nước có thể quản […]

Nhận Tách Thửa Quyền Sử Dụng Đất

Nhận Tách Thửa Quyền Sử Dụng Đất [ez-toc] 1. Tách thửa đất là gì.( Tách thửa quyền sử dụng đất)    Tách thửa đất là quy trình phân chia quyền sử dụng đất từ người đứng tên trong sổ đỏ cho một hoặc nhiều người khác.   Theo quy định hiện hành, việc tách thửa hay […]

Nhận Hợp Thửa Quyền Sử Dụng Đất

[ez-toc] 1. Hợp Thửa Đất: Hợp Thửa Quyền Sử Dụng Đất Hợp thửa đất là việc gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sở hữu thành một quyền sử dụng đất chung.    Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người […]