Tổng Quan

Bán 9.000m2 đất ruộng Ngọn Nhà Hay Kênh Cả Bứa Phong Mỹ , mặt tiền 34m

Bán 9.000m2 Ngọn Nhà Hay thu hồi vốn

1,540,000,000 Vnđ

Diện tích: --- m
Lầu: ---
Phòng: ---
WC: ---